32, Peiter vun uespelt strooss L- 5710 Aspelt, Luxembourg

Itinerary
 • (1)
266767 1
266767 67
info@scheier.lu
info@scheier.lu

Ratings and reviews

  • (1 avis)
  • (0 avis)
  • (0 avis)
  • (0 avis)
  • (0 avis)
  • Food
  • Service
  • General satisfaction
  • Decor/Ambiance